Trang chủ Thống kê báo cáo
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình dự toán ngân sách thành phố quý I/2023
19/06/2023 15: 42:20
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình dự toán ngân sách thành phố quý I/2023
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
05/12/2022 15: 10:00
BÁO CÁO Kết quả thực hiện ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2022, Kế hoạch năm 2023 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
01/12/2022 17: 27:00
BÁO CÁO Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
01/12/2022 17: 26:00
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022
30/11/2022 15: 24:00
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022
26/11/2022 17: 25:00
BÁO CÁO Quá trình thực hiện và kết quả Công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
26/11/2022 17: 23:00
BÁO CÁO Kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022
25/11/2022 17: 22:00
BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 30/9/2022)
25/11/2022 17: 16:00
BÁO CÁO Tình hình, kết quả triển khai và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo Kế hoạch số 59/KH-UBND và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh
24/11/2022 17: 16:00
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 11584
Đã truy cập: 9104631