Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại- tố cáo
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Dung, địa chỉ: Tổ 5, khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 16: 05:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Xuân Ngừng, địa chỉ: Tổ 2, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 16: 04:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khuê, địa chỉ: Tổ 4, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 16: 03:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thu Hạ, địa chỉ: Tổ 5, khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 16: 01:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Lánh, địa chỉ: Tổ 4, khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 16: 00:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Tống Thị Huệ, địa chỉ: Tổ 9, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 15: 59:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Hoàn, địa chỉ: Tổ 9, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 15: 57:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Đạt (ủy quyền cho bà Hoàng Trang Ngân), địa chỉ: Tổ 4, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 15: 54:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải, địa chỉ: Tổ 4, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 13: 09:00
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quyết, địa chỉ: Tổ 2, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 13: 05:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2229
Đã truy cập: 9168964