Trang chủ Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Lánh, địa chỉ: Tổ 4, khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 16: 00:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Tống Thị Huệ, địa chỉ: Tổ 9, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 15: 59:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Hoàn, địa chỉ: Tổ 9, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 15: 57:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Đạt (ủy quyền cho bà Hoàng Trang Ngân), địa chỉ: Tổ 4, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 15: 54:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải, địa chỉ: Tổ 4, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 13: 09:00
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quyết, địa chỉ: Tổ 2, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
24/08/2023 13: 05:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thế Tư, địa chỉ: Tổ 59, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu
23/06/2023 07: 49:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Cam, địa chỉ: Tổ 3, khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu
23/06/2023 07: 47:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Thêm, địa chỉ: Tổ 62, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
21/06/2023 07: 55:00
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông của ông Nguyễn Đình Phương, trú tại Tổ 1, Khu 13, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Lần đầu)
18/04/2023 07: 56:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3053
Đã truy cập: 10746667