Trang chủ Lịch công tác tháng
Chương trình công tác tháng 10/2015 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố
30/09/2015 10: 00:00
Ngày 01/8/2015, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo số 108/TB-HĐND về Chương trình...
Chương trình công tác tháng 8/2015 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố
03/08/2015 09: 00:00
Ngày 01/8/2015, Ủy viên Thường trực HĐND TP Nguyễn Thị Phương đã ký ban hành Thông báo số...
Lịch công tác tháng 8/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
01/08/2015 15: 00:00
Ngày 01/8/2015, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 8/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố...
Chương trình công tác tháng 7/2015 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố
01/07/2015 14: 00:00
Ngày 30/6/2015, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Tuyết Mai đã ký ban hành Thông báo số 68/TB-HĐND về...
Lịch công tác tháng 7/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
01/07/2015 11: 00:00
Ngày 30/6/2015, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 7/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố...
Lịch công tác tháng 01/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
02/01/2015 09: 00:00
Ngày 31/12/2014, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 11/2014 của Uỷ ban nhân dân thành...
Lịch công tác tháng 11/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
30/10/2014 09: 00:00
Ngày 30/10/2014, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 11/2014 của Uỷ ban nhân dân thành...
Lịch công tác tháng 10/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
30/09/2014 15: 00:00
Ngày 30/9/2014, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 10/2014 của Uỷ ban nhân dân thành...
Chương trình công tác tháng 9/2014 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố
29/08/2014 10: 00:00
Ngày 29/8/2014, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Tuyết Mai đã ký ban hành Thông báo số...
Lịch công tác tháng 9/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
25/08/2014 12: 00:00
Ngày 29/8/2014, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 9/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4075
Đã truy cập: 7177074