Trang chủ Chỉ đạo điều hành nổi bật
Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp quán triệt quán triệt tinh thần Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 14/02/2015; Công điện 06/CĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ
26/03/2015 08: 00:00
Ngày 24/3/2015, UBND Thành phố đã ban hành Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp...
Triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của UBND thành phố Cẩm Phả
25/03/2015 15: 00:00
Ngày 23/3/2015, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 478/UBND về việc triển khai điều chỉnh quy...
Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin thành phố Cẩm Phả năm 2015
24/03/2015 15: 00:00
Ngày 23/3/2015, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về ứng dụng, phát triển công nghệ...
Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
11/03/2015 09: 00:00
Thực hiện Công văn số 168/STTTT-BCXB ngày 27/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành...
Thông báo số 57/TB-UBND, ngày 03/02/2015
03/02/2015 11: 00:00
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Chính quyền...
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả
20/01/2015 07: 00:00
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CCHC thành phố và Ban hành kế hoạch CCHC thành phố Cẩm Phả năm...
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút và thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố Cẩm Phả
30/12/2014 11: 00:00
Ngày 29/12/2014, UBND Thành phố đã ban hành Quy định chế độ nhuận bút và thù lao áp dụng đối với...
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố Cẩm Phả
30/12/2014 10: 00:00
Ngày 29/12/2014, UBND Thành phố đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử...
Phê duyệt phương án bán nhà ở và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc SHNN theo NĐ34 đối với Khu tập thể của Cty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin tại phường Cẩm Tây
16/12/2014 11: 00:00
Quyết định về việc phê duyệt phương án bán nhà ở và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc...
Phê duyệt phương án bán nhà ở và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc SHNN theo NĐ34 đối với Khu nhà cấp 4 - lô 1 của Cty CP Than Đèo Nai tại phường Cẩm Thành
27/11/2014 09: 00:00
Quyết định về việc phê duyệt phương án bán nhà ở và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3031
Đã truy cập: 7164184