Trang chủ Chỉ đạo điều hành nổi bật
Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Cẩm Phả
17/04/2015 13: 12:00
Công bố "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
31/03/2015 13: 30:00
Ngày 9/3/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND v/v phê duyệt "Quy hoạch...
Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp quán triệt quán triệt tinh thần Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 14/02/2015; Công điện 06/CĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ
26/03/2015 08: 00:00
Ngày 24/3/2015, UBND Thành phố đã ban hành Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp...
Triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của UBND thành phố Cẩm Phả
25/03/2015 15: 00:00
Ngày 23/3/2015, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 478/UBND về việc triển khai điều chỉnh quy...
Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin thành phố Cẩm Phả năm 2015
24/03/2015 15: 00:00
Ngày 23/3/2015, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về ứng dụng, phát triển công nghệ...
Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
11/03/2015 09: 00:00
Thực hiện Công văn số 168/STTTT-BCXB ngày 27/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành...
Thông báo số 57/TB-UBND, ngày 03/02/2015
03/02/2015 11: 00:00
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Chính quyền...
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả
20/01/2015 07: 00:00
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CCHC thành phố và Ban hành kế hoạch CCHC thành phố Cẩm Phả năm...
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút và thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố Cẩm Phả
30/12/2014 11: 00:00
Ngày 29/12/2014, UBND Thành phố đã ban hành Quy định chế độ nhuận bút và thù lao áp dụng đối với...
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố Cẩm Phả
30/12/2014 10: 00:00
Ngày 29/12/2014, UBND Thành phố đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1294
Đã truy cập: 9672165