Trang chủ Chỉ đạo điều hành nổi bật
Thông báo Lịch trực phòng chống bão số 2
04/07/2019 09: 45:00
Tăng cường công tác quản lý các bể bơi, bãi tắm trên địa bàn trong mùa hè 2019
04/07/2019 09: 42:00
Tăng cường công tác phòng chống nắng, nóng và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa hè 2019
04/07/2019 09: 40:00
Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 18 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Quang Hanh
17/04/2019 13: 44:00
Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 5) năm 2018 đối với 10 ô đất thuộc dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Trung
17/04/2019 13: 42:00
Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất :đợt 2) năm 2018 đối với các ô đất tại phường Cẩm Trung
17/04/2019 13: 37:00
Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 3) năm 2018 đối với 14 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Cẩm Sơn, Cẩm Bình
17/04/2019 13: 36:00
Văn bản số 597/UBND-TTPTQĐ ngày 05/02/2018 về thông tin tuyên truyền đấy giá quyền sử dụng đất trên địa bàn
17/04/2019 13: 34:00
Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đối với ô đất dịch vụ tại Dự án khu Văn phòng làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp
17/04/2019 13: 32:00
Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 01/2/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 02 ô đất thuộc dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Thịnh, Cẩm Bình
17/04/2019 13: 28:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1807
Đã truy cập: 9119498