Văn phòng Thành uỷ

18/01/2022


 VĂN PHÒNG THÀNH UỶ CẨM PHẢ


GIỚI THIỆU CHUNG:
- Địa chỉ: Số 374 - Phường Cẩm Trung  - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3862241

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
   

1) CHÁNH VĂN PHÒNG: ông VŨ HỒNG CHƯƠNG

- Sinh ngày: 06/01/1971

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Di động: 0936.336.988

- Email: vuhongchuong@quangninh.gov.vn

 

 2) Phó chánh văn phòng: Ông Lại Thái Hoàn

 

- Ngày sinh: 08/12/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0903278189

- Email: laithaihoan@quangninh.gov.vn
 
 
 
 3) Phó Chánh văn phòng: 
 
 

- Ngày sinh: 

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 

- Email: 

 

 1. Phó Chánh Văn phòng: Cầm Thị Thanh Hồng

 

 • Sinh: 19/01/1977
 • -Dân tộc: Thái
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
 • Trình độ LLCT: Cao cấp lý luận chính trị
 • Số đt: 0865479888
 • Email: camhongttcbsla@gmail.com

 

 1. Chuyên viên: Đặng Thanh Tùng

 

- Ngày sinh: 26/9/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

- Trình độ LL chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0979495537

- Email: tungvfu.1989@gmail.com

 

 1. Chuyên viên: Đào Thị Thảo

 

- Ngày sinh: 06/02/1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

- Trình độ LL chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0936516262

- Email: daothaothcp@gmail.com

 

 1. Chuyên viên: Hà Minh Hải

 

- Ngày sinh: 23/8/1992

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng.

- Trình độ LL chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0375505888

- Email: hai.haminh238@gmail.com

  

 1. Chuyên viên: Trần Thị Hồng Hạnh

 

- Ngày sinh: 03/12/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LL chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0904396535

- Email: honghanhvptu@gmail.com

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3995
Đã truy cập: 10724564