Văn phòng Thành uỷ

18/01/2022


 VĂN PHÒNG THÀNH UỶ CẨM PHẢ


GIỚI THIỆU CHUNG:
- Địa chỉ: Số 374 - Phường Cẩm Trung  - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
   

 

1. CHÁNH VĂN PHÒNG:

ông NGUYỄN NHƯ NGỌC

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, QTKD

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Di động: 0912.855.841

- Email: nguyennhungoc.cp@quangninh.gov.vn

 

    

 2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG:

 ông ĐÀO DUY HƯNG

 Sinh ngày: 21/5/1982

 Dân tộc: Kinh

 Trình độ chuyên môn: - ĐH sư phạm Toán- Tin;  Thạc sĩ sư phạm Toán

 - Trình độ lý luận: Cao cấp

- Di động: 0989.666.086

- Email: Daoduyhung@quangninh.gov.vn

 

       

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG:

bà  NGUYỄN HẢI YẾN

- Ngày sinh : 10/05/1979 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế,
                                       Đại học Tài chính

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Email: nguyenhaiyen.cp@quangninh.gov.vn

 
 
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2600
Đã truy cập: 6607233