Thành uỷ

I, Thông tin chung:

         Tên cơ quan : Thành uỷ Cẩm Phả 
          Địa chỉ         : Số 374 - Đường Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh 
          Điện thoại    : 0203.3862241 
          Fax              : 0203.3862241
          E-mail          : tucp@quangninh.gov.vn

 

 

II, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả Khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đồng chí:   Nguyễn Anh Tú

 

Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh; 

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố

 • Sinh ngày: 11/10/1973
 • Dân tộc: Kinh
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ, ĐH ngoại ngữ, Thạc sỹ QLKT, đang nghiên cứu sinh
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại cơ quan:
 • Di động: 0906168628
 • Email: nguyenanhtu@quangninh.gov.vn

 

 2, Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Phượng

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 • - Ngày sinh : 07/11/1970
 • - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
 • - Trình độ lý luận: Cao cấp
 • - Di động: 0388095555
 • - Email: phuong0711camthuy@gmail.com

  

3, Đồng chí: Phạm Lê Hưng

 

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố

 • - Sinh ngày: 04/12/1979
  - Dân tộc: Kinh
  - Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngành kinh tế đầu tư; Thạc sỹ chính sách công.
  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • - Số điện thoại: 0912.187.789.
 •  Email:Phamlehung@quangninh.gov.vn

  

4. Đồng chí: Trần Hoàng Hải

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố

 • Sinh ngày: 26/11/1973
 • Dân tộc: Kinh
 • Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế tài chính, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại cơ quan: 02033.862291
 • Di động: 0912.484.324
 • Email: tranhoanghai@quangninh.gov.vn 

 

5. Đồng chí: Đinh Ngọc Chiến

 

        Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố

 • - Ngày sinh: 23/5/1978
 • - Dân tộc: Kinh
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ quản lý Kinh tế.
  - Quản lý nhà nước: Chuyên viên Chính

  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • - Số điện thoại: 0836911788
  - Email: dinhngocchien.cp@quangninh.gov.vn

  

6. Đồng chí: Bùi Hồng Quân

 

    Trưởng ban Tổ chức thành ủy

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

  - Ngày sinh: 13/10/1976

  - Trình độ lý luận: Cao cấp

  - Điện thoại cơ quan: 033.3711547

  - Di động: 0917.125.662

   Email: buihongquan.cp@quangninh.gov.vn

 

7. Đồng chí: Tiêu Văn Lẫm

 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thành phố

 

8. Đồng chí: Nguyễn Như Ngọc

 

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Trung

 • -Sinh ngày: 18/10/1978
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, QTKD;
 • - Trình độ lý luận: Cao Cấp
 • - Di động: 0912.855.841
 • - Mail: Nguyennhungoc.cp@quangninh.gov.vn

 

9. Đồng chí: Nguyễn Tiến Phong

 

 Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra thành ủy

 • Ngày sinh: 22/11/1977
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
 • - Trình độ LL chính trị: Cao cấp
 • - Điện thoại cơ quan: 02033.711.546
 •  - Di động: 0982.710.577
 • -Email: nguyentienphong.cp@quangninh.gov.vn 

 

10. Đồng chí:Trương Thành Công

 

  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

            - GĐ Trung tâm chính trị Thành phố

- Ngày sinh : 27/6/1966
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.862.255
- Điện thoại di động : 0915.985.859 
- Email:truongthanhcong@quangninh.gov.vn
 

 

 11. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

  Chủ tịch UB MTTQ Thành phố.

 •  Ngày sinh: 14/05/1976
  - Dân tộc: Kinh
  - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán; Ths Quản lý giáo dục.
 • - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  - Điện thoại: 0203.3711.545
  -Email: nguyenthiphuong@quangninh.gov.vn

  

12. Đồng chí: Vũ Hồng Chương

Chánh Văn phòng thành ủy

Sinh ngày: 06/01/1971

Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Di động: 0936.336.988

- Email: Vuhongchuong.cp@quangninh.gov.vn

 

 

III, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả Khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Anh Tú

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố 

2 Nguyễn Thị Kim Phượng Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ
3 Phạm Lê Hưng Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố

4

Trần Hoàng Hải

UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố

5

Trương Thành Công

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 

6

Đinh Ngọc Chiến

UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố

7

Tiêu Văn Lẫm

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

8

Bùi Hồng Quân

UVBTV, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

9

 Phạm Văn Kính

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

10

Nguyễn Thị Phương

UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

11

Nguyễn Tiến Phong

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy

12 Vũ Hồng Chương UVBTV, Chánh văn phòng thành ủy

13

Đỗ Thế Hiếu Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, phường Cẩm Thịnh
14 Vũ Ngọc Ánh Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội

15

Nguyễn Công Bằng

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình

16

Ngô Trí Cường

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

17

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội nông dân thành phố.

18

 

 

19

Nguyễn Đình Khánh

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hải.

20

Nguyễn Đức Hạnh

Chánh Thanh tra

21

Đinh Quốc Hùng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

22

Nguyễn Như Ngọc

 UVBTV, Bí Thư Đảng ủy phường Cẩm Trung

23

Trương Văn Pha

 Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn

24

Vũ Thị Minh Hải

 Thành uỷ viên, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Thành ủy

25

Nguyễn Kiều Hưng

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây

26

Phạm Mai Hương

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thành

27

Nguyễn Tiến Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phú

 28

 Đặng Thị Thịnh  Trường phòng Tài nguyên môi trường

29

Nguyễn Sơn Thủy

Bí Thư Đảng ủy Phường Cửa Ông

30 

Bùi Hải Sơn

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

31

Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố.

32

Vũ Quang Tuấn

Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố

33

Nguyễn Minh Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

34

Ngô Mạnh Tuyển

Bí thư đảng ủy phường Cẩm Thạch

35

Đặng Quốc Toàn

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư thành phố

36

Bùi Vũ Tùng

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

37 Nguyễn Hải Ninh Trưởng phòng Nội vụ 
38 Nguyễn Thái Duy Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn
39 Vũ Đình Nhân Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Đông
     

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7259
Đã truy cập: 10695020