Giới thiệu chung HĐND Thành phố

1. Thông tin chung:


        Tên cơ quan  : Hội đồng nhân dân Thành phố Cẩm Phả 
          Địa chỉ : Số 376 - đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 0203.3860809 
          Fax               : 0203.3860363
          E-mail           : 


2.
Chủ tịch HĐND Thành phố:

 

 

Ông: NGUYỄN ANH TÚ

Sinh ngày: 11/10/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ, ĐH ngoại ngữ, Thạc sỹ QLKT, đang nghiên cứu sinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0906168628

Email: nguyenanhtu@quangninh.gov.vn

 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố:

 

Ông: Trần Hoàng Hải

Sinh ngày: 26/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế tài chính, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0912.484.324

Email: tranhoanghai@quangninh.gov.vn

3. Danh sách các tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả khoá XIX nhiệm kỳ 2011-2016

 * Tổ 1: Đại biểu khu vực phường Quang Hanh và xã Dương Huy

1. Nguyễn Minh Tuấn              - Tổ trưởng

2. Nguyễn Văn Thưởng        - Tổ phó

3. Trương Thành Công

4. Nguyễn Huy Cận

* Tổ 2: Đại biểu khu vực phường Cẩm Thạch và phường Cẩm Thủy

1. Trương Văn Pha - Tổ trưởng

2. Bùi Vũ Tùng - Tổ phó

3. Trần Danh Nghị

4. Đinh Mai Phương

5. Đậu Phan Phong

6. Bùi Thị Minh

 

* Tổ 3: Đại biểu khu vực phường Cẩm Trung và phường Cẩm Thành

1. Nguyễn Tiến Quang     - Tổ trưởng

2. Phạm Thị Minh Huyền      - Tổ phó

3. Nguyễn Sơn Thủy     

4. Nguyễn Huyền Thư

5. Trần Thanh Diện

 

* Tổ 4: Đại biểu khu vực phường Cẩm Tây và phường Cẩm Bình

1. Bùi Hồng Quân    - Tổ trưởng

2. Đặng Quốc Toàn - Tổ phó

3. Phạm Văn Kính

4. Trương Thị Thu Quỳnh

 

* Tổ 5: Đại biểu khu vực phường Cẩm Đông và phường Cẩm Sơn

1. Nguyễn Tiến Phong    - Tổ trưởng

2. Nguyễn Huy Hoàng - Tổ phó

3. Nguyễn Thị Tuyết Mai

4. Nguyễn Xuân Thu

3. Nguyễn Phương Nhung

 

* Tổ 6: Đại biểu khu vực phường Cẩm Phú và phường Cẩm Thịnh

1. Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ trưởng

2. Trịnh Thị Huệ         - Tổ phó

3. Bùi Thị Bính

4. Trần Hoàng Hải

5. Vũ Thị Ngọc

6. Hoàng Hồng Quân

 

* Tổ 7: Đại biểu khu vực phường Cửa Ông

1. Nguyễn Thị Phương - Tổ trưởng 

* Tổ 8: Đại biểu khu vực phường Mông Dương, xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa

1. Hà Văn Công - Tổ trưởng

2. Nguyễn Đức Chung   - Tổ phó

3. Trần Văn Hanh

4. Phạm Thị Thúy Bình

5. Đặng Thị Hà


 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2874
Đã truy cập: 7687896