BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố ban hành quyết định và xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện ở cơ sở

20/08/2016 15:00

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 và Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố.

Ngày 25/7/2016, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện QCDC theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Thông qua việc giám sát để đánh giá đúng tình hình, làm rõ những ưu điểm, những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Theo kế hoạch giám sát, các chi, đảng bộ cơ sở, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tự tổ chức giám sát trong tháng 8/2016. Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát tại một số đơn vị trong tháng 9/2016./.

Ban Dân vận Thành ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5588
Đã truy cập: 10376703