Đoàn giám sát của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố giám sát việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

14/09/2016 11:00

Từ ngày 07-15/9/2016, Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố đã chia thành 2 tổ, thực hiện giám sát tại 16 chi, đảng bộ cơ sở trong đó có 8 đảng bộ phường, xã; 04 chi đảng bộ thuộc khối cơ quan hành chính sự nghiệp, 04 chi, đảng bộ doanh nghiệp.

 

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát dành thời gian cho cơ sở tự giám sát và báo cáo kết quả giám sát về BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố, mốc thời gian giám sát từ 01/2015 cho đến nay.

 

Đoàn làm việc tại Trung tâm Y tế Thành phố


Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo và việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC theo quy định tại Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ “về quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.


Qua việc giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC theo quy định pháp luật.

 

Ban Dân vận Thành ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9058
Đã truy cập: 9162762