Thành phố Cẩm Phả sơ kết 5 năm phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 của BTV thành ủy và phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng chính quyền điện tử”

28/09/2016 18:00

 

 

Ngày 28/9/2016, thành phố Cẩm Phả tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TU của BTV Thành ủy và phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng chính quyền điện tử”. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hùng Sơn - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – UV BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố,  đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - UV BTV Thành ủy - Chủ tịch UBMTTQ thành phố và đồng chí Nguyễn Hải Khiên - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

 

 

 

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 18 – NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy và quyết định số 04/QĐ - UBND ngày 06/8/2013 của UBND thành phố đã được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố đã vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn minh khi gia đình tổ chức việc cưới, việc tang. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm được triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu trang trọng, tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, an toàn, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào chiều sâu, có chất lượng và ngày càng mở rộng, mang tính toàn dân là động lực thúc đẩy các mặt công tác của các phong trào ở địa phương và có triển vọng phát triển vững chắc như: Phong trào “xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng rất nhiều mô hình tự quản… thu  hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Đến nay, 16/16 phường xã đạt danh hiệu “phường, xã văn hóa”; 139 khu phố giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa” giai đoạn 2013 – 2015. 75/79 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa” đạt 94,94%....

 

Đ/c Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi thị Bính – Phó Bí thư trường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở cần cập tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 5 khóa VIII và kết luận TW10 khóa IX về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác này. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu đối với lĩnh vực văn hóa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân ý thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào và xác định đây là một phong trào có tính toàn dân, toàn diện, tính chiến lược lâu dài trong thời kỳ đổi mới. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp cuả nhân dân và cả hệ thống chính trị, huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành; thực hiện xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn háo, thể thao. Khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, bảo tàng, lễ hội…

 

Phường Cẩm Thủy, Cẩm Trung và Cẩm Bình đã được trao bằng giữ vững danh hiệu “Phường văn hóa” giai đoạn 2013 – 2015

 

Trong dịp này phường Cẩm Sơn và Cẩm Thành được công nhận  danh hiệu “Phường văn hóa”; phường Cẩm Thủy, Cẩm Trung và Cẩm Bình đã được trao bằng giữ vững danh hiệu “Phường văn hóa” giai đoạn 2013 - 2015. Công nhận giữ vững danh hiệu “Khu phố, thôn văn hóa” giai đoạn 2013 – 2015 cho 139 khu phố, 1 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa” giai đoạn 2014 – 2015 và 15 đơn vị giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; UBND thành phố khen thưởng 27 tập thể,  20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010 - 2015, 3 năm thực hiện nghị quyết 18 của BTV thành ủy.

 

UBMTTQ thành phố phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng chính quyền điện tử”

 

UBMTTQ thành phố phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng chính quyền điện tử”; phát hành cẩm nang tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và ký cam kết hưởng ứng phong trào.

 

Tin và ảnh: Bạch Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4928
Đã truy cập: 4843970