PHÒNG NỘI VỤ

02/08/2018 09:43

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại :0203.3939.408 - 0203.3717.149 


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

1)  Trưởng phòng Nội vụ: ông Nguyễn Hải Ninh

 

- Ngày sinh: 05/12/1972

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0903203666

- Email: nguyenhaininh.cp@quangninh.gov.vn

  

2) Phó trưởng phòng: ông Nguyễn Quang Minh

 
 • Ngày sinh: 29/3/1969 
 • Dân tộc: Kinh
  - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
  - Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
  - Điện thoại di động : 0915.810.968

   Email: nguyenquangminh.cp@quangninh.gov.vn

 

3) Phó trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Thủy

 
 • Ngày sinh : 24/10/1985 
  - Dân tộc : Kinh
  - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị nhân lực
  - Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
  - Điện thoại văn phòng :0333.717.149
 • - Điện thoại di động : 0383.065.161
  - Email: nguyenthithuy.cp@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: ông Lê Đình Công

 

- Ngày sinh : 02/02/1971 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0914.146.668

- Email: Ledinhcong.cp@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên:  Nguyễn Thị Nhung

 

- Ngày sinh : 19/11/1977
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0906.110.977

- Email: nguyennhungvpub@gmail.com

 

Chuyên viên:  Nguyễn Thị Thanh

 

- Ngày sinh : 08/8/1989
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Lịch sử; Thạc sỹ Chính sách công
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0906.033.889

- Email: nguyenthithanh@quangninh.gov.vn

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2538
Đã truy cập: 8221208