CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

02/08/2018 09:43

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố

Điện thoại :0203.3939.408 - 0203.3717.149 


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

1) Thủ Trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ: ông Bùi Hồng Quân

 

- Ngày sinh: 13/10/1976

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 0203.3939.408

- Email: buihongquan.cp@quangninh.gov.vn

  

2) Phó Thủ Trưởng Cơ quan: ông Nguyễn Quang Minh

 


- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0915.810.968

- Email: nguyenquangminh.cp@quangninh.gov.vn

 

 

3) Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Phương Nhung

 

- Ngày sinh : 26/01/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế lao động
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.717.150
- Điện thoại di động : 0989.565.591
- Email: buithiphuongnhung.cp@quangninh.gov.vn

4) Chuyên viên: ông Lê Đình Công

 

 

- Ngày sinh : 02/02/1971 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0914.146.668

- Email: Ledinhcong.cp@quangninh.gov.vn

 

5) Chuyên viên: bà Nguyễn Thị Thủy

 

 
 • Ngày sinh : 24/10/1985 
  - Dân tộc : Kinh
  - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị nhân lực
  - Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
  - Điện thoại văn phòng :0333.717.149
 • - Điện thoại di động : 0383.065.161
  - Email: nguyenthithuy.cp@quangninh.gov.vn

6) Chuyên viên: bà Vũ Thị Bích

 

 

- Ngày sinh : 05/04/1987 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính học
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0972.666.306 

- Email: vuthibich.cp@quangninh.gov.vn

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3579
Đã truy cập: 6960369