Phòng Quản lý đô thị thành phố Cẩm Phả

02/08/2018 13:13

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Phòng Quản lý đô thị thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 4 - Trụ sở HĐND và UBND thành phố Cẩm Phả 

Điện thoại /Fax: 0333.727.578 

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: ông Hoàng Việt Dũng

 
  - Ngày sinh : 18/02/1979 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0933.809.996

- Email : hoangvietdung@quangninh.gov.vn


2) 
Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Hồng Phúc

- Ngày sinh : 28/12/1985 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học giao thông thủy lợi.
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0973 477 566

- Email: nguyenhongphuc.cp@quangninh.gov.vn

 

3) Chuyên viên: ông Võ Ngọc Bích

 

- Ngày sinh : 18/04/1967
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Giao thông
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0934.458.566

- Email : vongocbich.cp@quangninh.gov.vn

 

4) Chuyên viên: ông Nguyễn Văn Đằng

- Ngày sinh : 22/10/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0969982367

- Email : nguyenvandang.cp@quangninh.gov.vn

  

5) Chuyên viên: ông Nguyễn Tiến Dũng 

 

- Ngày sinh : 14/06/1978
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Vật liệu và cấu kiện XD
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.863.525

- Email : nguyentiendung.cp@quangninh.gov.vn

 

6) Chuyên viên:  Bùi Thị Thu

 

- Ngày sinh : 01/06/1976
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0901.869.173

- Email : buithithu.cp@quangninh.gov.vn

 

7) Chuyên viên:  Đỗ Thị Nga

 

- Ngày sinh : 26/8/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ ngành QLĐT và CT
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0985.150.968

- Email : dothinga.cp@quangninh.gov.vn

 

8) Chuyên viên: ông Phạm ngọc Hợp

 
- Ngày sinh : 11/2/1994
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0342963686

- Email : phamngochop.cp@quangninh.gov.vn

 

9) Chuyên viên : Bà  Nguyễn Thị Phương Mai

 - Ngày sinh : 24/12/1986

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc Hà Nội - Chuyên ngành quy hoạch đô thị

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại di động : 0942314917

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1982
Đã truy cập: 8213875