Giới thiệu Phòng Quản lý đô thị thành phố Cẩm Phả

02/08/2018 13:13

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Phòng Quản lý đô thị thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 4 - Trụ sở HĐND và UBND thành phố Cẩm Phả 

Điện thoại /Fax: 0333.727.578 

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: ông Nguyễn Kiều Hưng

 

 

- Ngày sinh : 25/03/1976 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0913.396.148

- Email : nguyenkieuhung.cp@quangninh.gov.vn

 


2) 
Phó Trưởng phòng: ông Lê QuangTiến 

 

 

- Ngày sinh : 15/05/1984 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0938.226.268

- Email: lequangtien.cp@quangninh.gov.vn

 

3) Chuyên viên: ông Võ Ngọc Bích

 

 

- Ngày sinh : 18/04/1967
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Giao thông
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0934.458.566

- Email : vongocbich.cp@quangninh.gov.vn

 

4) Chuyên viên: ông Nguyễn Ngọc Nam

 

 

- Ngày sinh : 18/06/1978
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 

- Email : nguyenngocnam.cp@quangninh.gov.vn

 

 

5) Chuyên viên: ông Nguyễn Tiến Dũng

 

 

- Ngày sinh : 14/06/1978
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Vật liệu và cấu kiện XD
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0904.863.525

- Email : nguyentiendung.cp@quangninh.gov.vn

 

 

6) Chuyên viên:  Bùi Thị Thu

 

- Ngày sinh : 01/06/1976
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0901.869.173

- Email : buithithu.cp@quangninh.gov.vn

 

7) Chuyên viên:  Đỗ Thị Nga

 

 

- Ngày sinh : 26/8/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ ngành QLĐT và CT
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0985.150.968

- Email : dothinga.cp@quangninh.gov.vn

 

8) Chuyên viên: ông Đặng Thanh Tùng

 

- Ngày sinh : 26/9/1989
- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn :ĐH Lâm nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0979.495.537

- Email: Dangthanhtung.cp@quangninh

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4937
Đã truy cập: 4843979