Trung tâm Truyền thông - Văn hóa

02/08/2018 13:34

1) Giám đốc: ông Bùi Xuân Hẹn


 

 

- Ngày sinh : 11/01/1978 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý văn hóa
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0976.179.183

- Email: buixuanhen.cp@quangninh.gov.vn

 

 

 

2) Phó Giám đốc  :  Vũ Bạch Dương

 

- Ngày sinh : 16/12/1976 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Báo chí, Thạc sĩ Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0906.033.116 

- Email: bachduong12thcp@gmail.com, 
              vubachduong.cp@quangninh.gov.vn

 

 

3) Phó Giám đốc : ông Lê Đình Chí

 

- Ngày sinh : 30/05/1976 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế
                                        Đại học Tin học Quản lý

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại  :  033 2241.858

- Email: ledinhchi.cp@quangninh.gov.vn

 

 

 

4) Phó Giám đốc : ông Hoàng Văn Thắng

 

- Ngày sinh : 15/05/1976 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Văn hóa
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0915.810.560

- Email: hoangvanthang.cp@quangninh.gov.vn

 

5) Phó Giám đốc : ông Nguyễn Trọng Quý

 

- Ngày sinh : 13/02/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0163.803.888

- Email: nguyentrongquy.cp@quangninh.gov.vn

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5017
Đã truy cập: 4844059