Giới thiệu Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả

03/08/2018 07:28

       HỘI NÔNG DÂN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : 207 - Trần Phú - Cẩm Tây - Cẩm Phả - Quảng Ninh 

Điện thoại/Fax : 0333.862.261

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY :

 

1) Chủ tịch Hội : Bà Nguyễn Thị Thu Hà

 

-  Ngày sinh: 14/7/1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học,Thạc sĩ Luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0903425338

- Email:

2) Phó Chủ tịch: Ông  Đỗ Đức Hồng

 

- Ngày sinh: 07/02/1966        

- Trình độ chuyên môn: Đại học,Thạc sĩ chính trị

- Trình độ lý luận: Cử nhân

- Điện thoại di động: 0905.937.867

- Email: doduchongttbdct@gmail.com

 

3) Chuyên viên: Đào Thị Hồng                                                                               

 

- Ngày sinh: 26/11/1985

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0968.261.185

 

   

3- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

* Chức năng:
           -  Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

          -  Đại diện giai cấp nông dân thành phố tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
          - Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.
 * Nhiệm vụ:
         Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

        - Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

       - Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

       - Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ chính trị của địa phương.

      - Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 622
Đã truy cập: 6984902