6. Lĩnh vực Quản lý đầu tư và mua sắm công

03/11/2016 14:22

1. Công văn số 116/UBND-TCKH ngày 11/1/2018 về việc Quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguôn NSNN niên độ ngân sách năm 2017 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả;

 

2. Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 25/1/2018 báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017;

 

3.  Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 31/1/2018 báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018;

 

4. Công văn số 436/UBND-TCKH ngày 08/2/2018 về việc tiếp tục chấn chỉnh nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn thành phố năm 2018 và các năm tiếp theo;

 

5. Công văn số 769/UBND-TCKH ngày 20/3/2018 về rà soát và đăng ký bổ sung nhu cầu mua sắm tập trung của thành phố Cẩm Phả

 

6. Công văn 1081/UBND-TCKH ngày 17/4/2018 về việc một số nhiệm vụ chủ yếu đẩy nhanh việc thực hiện  và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018;

 

7. Công văn số 2292/UBND-TCKH ngày 30/7/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

 

8. Công văn số 3842/UBND-TCKH ngày 27/11/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân  kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

 

9. Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019

 

10. Báo cáo số 29/BC-TCKH ngày 11/4/2019 quyết toàn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; ngân sách phường, xã niên độ 2018

 

 11. Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 10/10/2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020

 

12. Nghị quyết 96/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

13. Báo cáo số 555-BC/UBND ngày 25/12/2019 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 845
Đã truy cập: 4820594