Công văn 231-CV/BTG ngày 06/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" bằng hình thức trực tuyến

07/11/2019 09:15

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 25/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi trực tuyến “90 năm - Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”. Cuộc thi đã chính thức được phát động vào 10h, ngày 10/10, thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nắm được thông tin về triển khai cuộc thi trực tuyến. Để cuộc thi bằng hình thức trực tuyến đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Cuộc thi trực tuyến “90 năm - Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam” qua Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố.

2. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân truy cập vào Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố để tham gia cuộc thi tại địa chỉ https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha (có hướng dẫn gửi kèm).

3. Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi bằng hình thức trực tuyến tại địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủyTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1869
Đã truy cập: 4815666