Công văn số 233-CV/BTG ngày 07/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Gửi đề cương tuyên truyền một số kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

07/11/2019 16:43

Ban Tuyên giáo Thành ủy gửi MTTQ và các đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc, các đơn vị khối tuyên truyền, các đồng chí báo cáo viên Thành phố Đề cương truyền một số kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (có đề cương gửi kèm), đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố, mục: Ban Tuyên giáo Thành ủy/Định hướng công tác thông tin tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị MTTQ và các đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc, các đơn vị khối tuyên truyền, các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố chủ động nghiên cứu và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội

Ban Tuyên giáo Thành ủyTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 329
Đã truy cập: 4866972