Công văn số 1732-CV/TU ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đôn đốc tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam"

21/11/2019 16:46

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 25/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”; theo đó, cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” được tổ chức dưới 3 hình thức : Thi viết, thi trắc nghiệm trên mạng Internet và thi sân khấu hóa.

Đối với cuộc thi viết, hiện nay các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã hoàn thành chấm bài vòng thi cấp cơ sở và đang nộp bài thi về thành phố.

Đối với cuộc thi trắc nghiệm trên mạng Internet đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phát động vào 10h, ngày 10/10/2019. Trong đó, đợt 1 tổ chức từ ngày 10/10/2019 - 10/11/2019 đã kết thúc và trao giải vào ngày 19/11/2019. Hiện đang thi đợt 2 tổ chức từ ngày 10/11/2019 - 10/12/2019; và đợt 3 sẽ tổ chức từ ngày 10/12/2019 - 10/1/2020. Thời gian thi mỗi đợt được tính từ 10h00’, ngày 10 và kết thúc vào 10h00’ ngày 9 tháng kế tiếp. Đến nay, đợt thi lần thứ nhất đã kết thúc, với kết quả trên 3.200 lượt người tham gia.

Qua tổng hợp, việc triển khai tham gia các nội dung thi còn nhiều hạn chế: Số lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tham gia dự thi trắc nghiệm trên mạng Internet còn thấp; nhiều chi, đảng bộ chưa quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thành lập đội tham dự cuộc thi theo hình thức sân khấu hóa.

1. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia cuộc thi, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể thành phố, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thành phố thực hiện tốt nội dung sau:Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham dự cuộc thi trắc nghiệm trên mạng Internet (trên Cổng thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ: quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha - nhấn vào Baner cuộc thi). Trú trọng vận động đông đảo giáo viên và học sinh hưởng ứng thi trắc nghiệm.

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ quan tâm chỉ đạo việc tham gia cuộc thi sân khấu hóa “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”.

3. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên mạng Internet và thi sân khấu hóa tại các địa phương, đơn vị, cơ sở; tuyên truyền về hoạt động chấm bài thi viết vòng thi cấp thành phố nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa về cuộc thi.

Ban Tuyên giáo Thành ủyTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 283
Đã truy cập: 4866926