Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tương 4 cho Đảng viên mới, đợt 1 năm 2020

22/05/2020 16:31

Ngày 22/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thành phố Cẩm Phả tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 70 học viên là đảng viên mới của 20 chi, đảng bộ cơ sở  trực thuộc Thành ủy Cẩm Phả.

Quang cảnh lễ bế giảng

 

Trong thời gian học tập các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm: những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới.

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QP - AN gồm các chuyên đề: về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nghiên cứu hiểu rõ thêm các nội dung Luật Quốc phòng, luật an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới…

Đồng chí Lê Viết Ven - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP phát biểu tại lễ bế giảng

 

Kết thúc khóa học, đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tỷ lệ giỏi chiếm 95,7 %, khá đạt 4,3%. Đối với chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tỷ lệ giỏi chiếm 100%.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ đảng viên mới, nhất là về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước cũng như nêu cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 347
Đã truy cập: 5661352