Giám sát kết quả 03 năm thực hiện quy định số 04-QĐ/TU của BTV Tỉnh uỷ

01/06/2020 17:51

Sáng ngày 1/6, Đoàn giám sát của Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Thành phố Cẩm Phả về kết quả 03 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 7/6/2017 của BTV Tỉnh uỷ “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đ/c Trương Công Ngàn – Phó Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì buổi làm việc, Đ/c Bùi Thị Bính – Phó Bí thư TT Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố cùng dự buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Qua 03 năm triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 7/6/2017 của BTV Tỉnh uỷ “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã quan tâm chỉ đạo triển khai Quy định số 04 của BTV Tỉnh uỷ và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị với nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quy định được đẩy mạnh; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ được quan tâm; Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng; vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao. Việc thực hiện chủ đề công tác hàng năm đạt hiệu quả thiết thực. Trách nhiệm nêu gương, tinh thần, thái độ công tác và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các phòng ban đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc nâng cao ý thức tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hoá” cho bản thân đồng thời đã giúp cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ, đảng viên; tăng cường khối đoàn kết, đồng thuận xã hội; sự tin tưởng của nhân dân đối với lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền được nâng lên, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, quốc phòng – an ninh của thành phố.

Đồng chí Bùi Thị Bính – Phó Bí thư TT Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tại hội nghị

 

Qua nghe và xem xét báo cáo, các văn bản chỉ đạo, làm việc trực tiếp với một số phường, xã, Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao việc tích cực triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 7/6/2017 của BTV Tỉnh uỷ  gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt việc thực hiện đã đi vào chiều sâu và tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì việc thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 7/6/2017 của BTV Tỉnh uỷ  gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trên địa bàn đạt hiệu quả cao, thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và công tác phê bình, tự phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái.

Thùy Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2370
Đã truy cập: 5629505