Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở Cẩm Phả

16/07/2020 09:08

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thi đua là yêu nước – yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Ghi sâu lời dạy của Bác, nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

 

 Một góc thành phố Cẩm Phả

 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, Chính quyền thành phố Cẩm Phả luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. UBND Thành phố bằng nhiều hình thức phong phú đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao về nhận thức, trách nhiệm cho các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp từ thành phố đến cơ sở trong việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân đã hăng hái thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

UBND thành phố ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, thành phố cũng đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, rõ địa chỉ, rõ mô hình, có sức lan tỏa cao, gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/7/2018 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng Thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Đến nay, 100% các đơn vị, các xã, phường đã có ít nhất một phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi lập thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của từng cơ quan, đơn vị. Bà Nguyễn Thị Tụ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thạch cho biết: Trong những năm qua, Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường Cẩm Thạch được triển khai sâu rộng tới tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Nội dung phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện thì cụ thể rõ việc, rõ người, rõ mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân để triển khai thực hiện và nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo được động lực to lớn về tinh thần giúp cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả ngày càng phát triển.

Thành phố Cẩm Phả dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số DDCI năm 2018

 

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai trên địa bàn thành phố đã đi vào nề nếp, chú trọng nâng cao về chất lượng. Các phong trào thi đua ngày càng có tính lan toả từ đó đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, phường tham gia hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cơ quan và thành phố đã đề ra. Theo đó, từ năm 2015 đến nay trên địa bàn thành phố đã có hàng trăm phong trào, mô hình, việc làm điển hình tiên tiến, tạo không khí “Ngành ngành thi đua, người người thi đua” sôi nổi trong toàn thành phố, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm (2015 - 2020).

Phong trào ủng hộ người nghèo tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn

 

Nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả thời gian qua là phong trào “Chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tập trung nguồn lực, huy động sự chung sức đồng lòng của nhân dân tham gia. Kết quả, qua 8 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM (2011-2018), Thành phố đã huy động nguồn lực với tổng kinh phí trên 3.200 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ ngân sách gần 700 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 2.500 tỷ đồng để xây dựng NTM; năm 2018, thành phố Cẩm Phả là địa phương thứ 3 trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Cùng với phong trào xây dựng NTM, phong trào thi đua “Nụ cười cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cẩm Phả” cũng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố thực hiện bằng những việc làm cụ thể.

Lực lương vũ trang thành phố thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng

 

Cùng với các phong trào thi đua chung của thành phố, phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể cũng diễn ra sôi nổi rộng khắp. Điển hình như phong trào thi đua quyết thắng của Ban chỉ huy quân sự thành phố. Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nghiêm túc, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại, động viên nền kinh tế quốc dân cho Quốc phòng. Đặc biệt, tham mưu cho Thành phố tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố bảo đảm an toàn về người, vũ khí, thiết bị. Hướng dẫn, chỉ đạo 16 phường, xã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị được Ban Chỉ đạo đánh giá cao; tích cực tham gia xây dựng NTM với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, làm đường bê tông, hỗ trợ cây, con giống giúp bà con nhân dân 3 xã Cộng Hoà, Cẩm Hải, Dương Huy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đồng thời phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trung tá Nguyễn Xuân Thu – Chính trị viên kiêm chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS thành phố cho biết: Thực hiện phong trào thi đua yêu nước chúng tôi đã đồng hành cùng chính quyền địa phương, nó lan tỏa đến mọi cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi coi đó là nhiệm vụ chính trị tại vì  xuất phát từ quan điểm quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ nên vai trò đấy được thể hiện trong từng hành động, việc làm và chúng tôi đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao trong những công việc công trình phần việc mà chúng tôi đã làm và trong thời gian tối chúng tôi  tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, đoàn kết thống nhất cao trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được hiệu quả tích cực

 

Cùng với Ban chỉ huy quân sự, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cẩm Phả cũng là một trong số những đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua tập thể Ban Chấp hành hiệp hội luôn bán sát các chỉ đạo của tỉnh và thành phố cập nhập thông tin, chuyển tải những chính sách pháp luật của nhà nước, những văn bản quy định của địa phương, tham gia tích cực cùng cộng đồng doanh nghiệp; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DCI -DDCI cũng đã góp phần vào vị thế số 1 của tỉnh trong ba năm liên tiếp dẫn đầu toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh DCI cấp quốc gia và 2 năm liên tục thành phố Cẩm phả giữ ngôi vị số 1 về DDCI. Các phong trào thi đua trong hiệp hội cũng đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, nhịp độ tăng trưởng bình quân trong SXKD của các doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội tăng từ 115 đến 258 %, thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6,5 đến 12 triệu đồng một tháng. Các doanh nghiệp đều thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế, tham gia tích cực trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Chỉ tính riêng  5 năm,  từ 2015 - 2020  các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội đã đầu tư hàng trăm dự án trị giá trên 11.500 tỷ đồng. Với trách nhiệm của mình, Doanh nhân, doanh nghiệp thành phố đã luôn phát huy tinh thần tự chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua do thành phố phát động, gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật nhà nước, tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Trong 5 năm Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cẩm phả cùng các hội viên đã ủng hộ trong công tác văn hóa - Thể thao và hoạt động từ thiện xã hội, phòng chống dịch CoVid -19 với số tiền trên 23 tỷ đồng.     

 Cán bộ hội viên Hội LHPN thành phố thực hiện phong trào 5 không 3 sạch

 

Hội LHPN thành phố cũng là một trong những tổ chức Hội đoàn thể có nhiều phong trào thi đua phát huy hiệu quả rõ nét như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.  Qua tuyên truyền, vận động, có: trên 95%, cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện (Vượt 5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội PN các cấp đề ra). Kết quả bình xét phong trào thi đua hàng năm có: 85- 89 % cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào (Vượt 5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội PN các cấp đề ra). Hàng năm, các cấp Hội đều đăng ký đảm nhận từ 16- 22 mô hình dân vận khéo về hỗ trợ phụ nữ nghèo như nuôi 20.651 con lợn tiết kiệm được 9,563 tỷ đồng, hỗ trợ 292 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; số tiền còn lại cho hội viên phụ nữ vay không lấy lãi, lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình; vận động nhân dân hiến đất dịch tường rào chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ về bảo đảm VSMT, VSATTP. Duy trì thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh” hàng tuần các khu dân cư, đảm nhận trồng các tuyến đường hoa tại khu dân cư tạo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị, đưa phong trào trở thành nề nếp, ngày càng hiệu quả, huy động được sự vào cuộc tích cực của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bà Phạm Mai Hương – Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Xác định rõ Phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo động lực, khởi dậy tinh thần thi đua, yêu nước và truyền thống tốt đẹp của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành ph. Để các phong trào cuộc vận động thi đua yêu nước ngày càng lan, tỏa sâu rộng, các cấp hội đã chú trọng công tác tuyên truyền tập huấn, đồng thời xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng. Bên cạnh đó các phong trào thi đua được phát động liên tục, kế tiếp nhau gắn với sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm của đất nước của địa phương của hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Thi đua lao động sản xuất tại công ty TNHH TM và Dịch vụ tổng hợp Xuân Nghiêm

 

Qua 5 năm thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và các xã, phường đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hơn. Các phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ hàng năm. Giai đoạn 2016 – 2020, Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (theo GRDP) hàng năm ước đạt 13,6%, cao hơn so với bình quân chung của Tỉnh. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 theo giá so sánh đạt 8.983USD/người/năm; theo giá hiện hành đạt 12.795USD/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 70.018 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 5,08%.

Hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

 

Kết quả thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công luôn đứng trong tốp đầu các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt trên 8.020 tỷ đồng, tăng 1,45 lần so với nhiệm kỳ trước. Hàng năm đều vượt kế hoạch tỉnh giao từ 12,7% đến 45,97%, vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 chuyển dịch đúng hướng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,66% năm 2015 xuống còn 0,18% năm 2019; 100% trường công lập trực thuộc đạt chuẩn Quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên. Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo phường Cẩm Đông

 

Cũng từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong 5 năm qua, toàn thành phố có 32.000 lượt tập thể, lượt cá nhân được các cấp, các ngành công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Đó là những tấm gương sáng, những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của thành phố xứng đáng được ca ngợi, trân trọng và noi theo. Ông Phạm Văn Kính – Phó chủ tịch TT UBND thành phố Cẩm Phả cho biết: Có thể nói là trong 5 năm qua được sự phát động thi đua của các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức chính trị - xã hội, mọi cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố hưởng ứng tích cực do đó kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố phát triển một cách vững chắc, thành phố Cẩm Phả luôn là một trong những điển hình của Tỉnh trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của nhiệm kỳ vừa qua, tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 34, 35 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, để các phong trào thi đua được gắn kết một cách chặt chẽ. Đồng thời, Chúng tôi kiện toàn công tác tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thưởng của thành phố, nhân các điển hình tiên tiến, tạo động lực trong quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội đồng lòng thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo phường Cẩm Trung

 

Có thể khẳng định, chưa có thời điểm nào các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Cẩm Phả lại sôi nổi và phát triển sâu rộng, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng như hiện nay. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Những kết quả đó là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của thành phố tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng Cẩm Phả ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thùy Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 5661407