Đi lên từ những khát vọng đổi thay

23/07/2020 11:21

Trong những ngày tháng 8 lịch sử năm 2015, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả lần thứ XXII đã cùng nhau đóng góp trí tuệ để hoạch định lộ trình phát triển trong 5 năm tiếp theo, với quyết tâm đưa thành phố lên một tầm cao mới trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Năm năm qua, với sự đồng lòng nhất trí và nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ đảng viên, nhân dân, thành phố Mỏ anh hùng đã chuyển động và vươn lên từng ngày, giành được nhiều thành tựu đáng tự hào, tạo nền tảng vững chắc để Cẩm Phả tiếp tục cất cánh trong tương lai.  

 

 

Cẩm Phả là thành phố công nghiệp trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, có điều kiện thuận lợi để phát triển tăng tốc nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mang tính thời đại. Phải làm sao để cân bằng giữa lợi ích kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững – đó là bài toán nan giải mà lãnh đạo thành phố luôn trăn trở đi tìm đáp án.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Cẩm Phả đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn địa phương. Trong đó chú trọng phát hiện, lựa chọn những vấn đề mới, vấn đề khó, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

 

Xác định rõ vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua, việc tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tại TP Cẩm Phả đã được đổi mới cả về nội dung, hình thức. Thông qua các cuộc khảo sát đột xuất đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động.

Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã chủ động, quyết liệt triển khai chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”.

Tới nay, Cẩm Phả đã hoàn thành sáp nhập, giải thể giảm 5 đơn vị sự nghiệp; hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy với phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố. Thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH thành phố và Bộ phận phối hợp chung của MTTQ và các đoàn thể cấp xã. Thực hiện nhất thể hóa các chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ; Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh thanh tra; Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 9/16 xã, phường;  Bí thư Đảng ủy không là người địa phương ở 13/16 phường xã..  Nhất thể hóa Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu ở 178/178 thôn, khu phố;

Quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị, tinh giản biên chế được thực hiện cẩn trọng, đảm bảo ổn định tình hình, tổ chức bộ máy được tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Trong 5 năm, thành phố đã kết nạp được 1.120 đảng viên mới, nâng tổng số toàn đảng bộ lên gần 10.200 đảng viên. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm được tiến hành nề nếp gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ với nhân dân, Thành ủy đã xây dựng Quy chế quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân. Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố  thường xuyên đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung vào các vấn đề “nổi cộm” liên quan đến đất đai, công tác GPMB.

Trong nhiệm kỳ, Cẩm Phả đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, khẳng định vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Không chỉ nghiên cứu, ban hành 122 nghị quyết sát thực tế, được cử tri và người dân ghi nhận, HĐND thành phố Cẩm Phả đã thực hiện có hiệu quả 75 cuộc giám sát, khảo sát theo chuyên đề. Công tác tiếp xúc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được HĐND từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện với phương châm giải quyết dứt điểm, đến cùng vụ việc.

Trên cơ sở sự lãnh đạo của Thành ủy và giám sát chặt chẽ của HĐND, UBND thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch điều hành theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, tích cực huy động mọi nguồn lực để phát triển KTXH của địa phương, gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác hằng năm.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến các xã, phường cũng bám sát chỉ đạo của cấp ủy, thường xuyên kiện toàn tổ chức, chủ động triển khai các hoạt động ngày càng đi vào thực chất, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân. Trong đó tập trung phát động, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ấm tình vùng than”, xây dựng Thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

5 năm qua, thành phố Cẩm Phả ngày càng khẳng định vị trí một trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Kết quả thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công luôn đứng nhóm đầu các địa phương trong tỉnh. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt trên 4700 tỷ đồng, hàng năm đều vượt kế hoạch tỉnh giao từ 6 đến 46%.

 

Thành phố đã thu hút các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Sungroup, FLC, Central Group , Hoa Lợi Đạt... tới nghiên cứu, triển khai các dự án mang tính động lực. Hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Trong hai năm 2017 và 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của Cẩm Phả đã vươn lên dẫn đầu khối các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cơ cấu kinh tế của thành phố đến năm 2020 chuyển dịch đúng hướng, tính theo giá trị sản xuất: Công nghiệp- Xây dựng chiếm 78,7%, Thương mại- Dịch vụ chiếm 20, 6%, Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 0,7%.

Lĩnh vực công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,8%/năm. Bên cạnh vai trò trụ cột và sự phát triển ổn định của ngành than, thành phố tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và huy động các nguồn lực để mở rộng các cơ sở sản xuất công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Nhiều dự án lớn được triển khai đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Các ngành thương mại - dịch vụ có bước phát triển rõ nét, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thành phố đã bố trí vốn, kêu gọi đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 14 chợ; Trung tâm Thương mại Vincom tại phường Cẩm Bình...; khuyến khích mở rộng hệ thống các cửa hàng tiện ích, siêu thị, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của nhân dân.

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 9%/năm trong điều kiện tác động của thiên tai, dịch bệnh, Cẩm Phả định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị nông sản thông qua các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nuôi, trồng theo hướng vùng sản phẩm. Hiện thành phố có 23 sản phẩm đạt sao trong chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).

 

Bênh cạnh đó, cả 03 xã Cộng Hòa, Cẩm Hải, Dương Huy đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố được Thủ tướng CP công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 ( về đích trước 02 năm so với mục tiêu) và đang tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025.

Đặc biệt, Cẩm Phả đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy kinh tế biển, trong đó tập trung thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh về phát triển dịch vụ cảng biển. Thời gian qua, thành phố là địa phương đi đầu trong việc đưa 452 cơ sở nuôi trồng thủy sản vào vùng quy hoạch tập trung, đồng thời đưa Bến thủy nội địa Vũng Đục đi vào hoạt động, thúc đẩy các hoạt động du lịch trên Vịnh Bái Tử Long trên cơ sở kết nối với các trung tâm du lịch Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Bà (Hải Phòng).

Cẩm Phả hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, đồng bộ và hiện đại hơn, xứng tầm là một đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Ninh. Đó là nhờ 5 năm qua, thành phố đã dành nguồn lực rất lớn cho lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng – một trong ba đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 đạt gần 4.600 tỷ đồng, phân bổ cho gần 200 dự án, công trình.

Thành phố đã phối hợp với các nhà đầu tư hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Đặc biệt đã tập trung kêu gọi đầu tư nhằm đẩy nhanh tốc độ nâng cấp hạ tầng về thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, như xây dựng 03 trường và trên 70 cơ sở mầm non ngoài công lập; dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh; dự án Khu dịch vụ thương mại, công cộng và nhà ở phường Cẩm Bình; dự án Khu đô thị - du lịch, dịch vụ Bái Tử Long tại phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình; dự án Cụm CN Cẩm Thịnh với tổng nguồn vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu những kết quả đáng ghi nhận của Cẩm Phả trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, thành phố đã tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 285/285 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công TP; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt xấp xỉ 89%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%; đại đa số người dân được khảo sát đánh giá hài lòng và rất hài lòng về sự phục vụ tại Trung tâm HCC công thành phố và Bộ phận tiếp nhận trả kết quả các phường, xã. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố thường xuyên nằm trong top đầu khối các địa phương trong tỉnh.

Đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Cẩm Phả tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “Nâu” sang “Xanh”. Đến nay, gần 95% CB,CC-VC đều có trình độ Đại học trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 91%.

Nhiệm kỳ qua, song song với việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ TP Cẩm Phả còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả các mặt công tác khác.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, thành phố quyết liệt lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; phân luồng các phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ như hiện nay của Cẩm Phả, công tác giải phóng mặt bằng luôn là bài toán khó nhưng đã được cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Nhiệm kỳ năm qua đã thực hiện giải phóng mặt bằng 52 dự án, chi trả số 

tiền bồi thường hơn 1.700 tỷ đồng, đồng thời bố trí các khu tái định cư đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy,  thành phố đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường đối với các doanh nghiệp, Cẩm Phả đã đẩy nhanh việc di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp Cẩm Thịnh hoặc ra khỏi khu dân cư. Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để nâng cấp, sửa chữa các công trình bảo vệ môi trường.

Thành ủy chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”, vận động cộng đồng hạn chế rác thải nhựa; tổng dọn vệ sinh môi trường; trồng cây xanh và cây có hoa trên 100 tuyến đường khu dân cư. Đến nay, các chỉ tiêu về môi trường cơ bản đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt, trở thành một nét đẹp trong văn hóa, văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được đặc biệt chú trọng. Qua đó các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với các đối tượng kịp thời, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo từ 0,66% (năm 2015) đã giảm xuống còn 0,18% (vào cuối năm 2019) và dự kiến đến hết năm 2020 sẽ chỉ còn 0,14%, phấn đấu đến năm 2021 không còn hộ nghèo trên địa bàn.

05 năm qua, thành phố không ngừng nỗ lực, chăm lo toàn diện cho công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng để xây mới và nâng cấp 32 trường học. Đến nay, 100% trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 66%, mỗi năm có hàng nghìn học sinh 

giỏi cấp Thành phố, cấp Tỉnh và Quốc gia. Với những kết quả quan trọng đó, Cẩm Phả đang là một trong những điểm sáng về giáo dục, đào tạo của tỉnh.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng ngày càng được cải thiện. 100% các phường xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế đến năm 2020. Các chỉ tiêu y tế đều vượt so với Nghị quyết như tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 6,8%; tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng đạt 98%, số giường bệnh đạt 51,1 giường/1 vạn dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm BHYT đạt 95%.

Với mục tiêu xây dựng Cẩm Phả trở thành một “Thành phố thể thao”, thời gian qua, các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả, đáp ứng  nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt, đã triển khai mô hình hợp tác công tư, chuyển giao Sân vận động Cẩm Phả cho doanh nghiệp quản lý, khai thác, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Cẩm Phả tiếp tục khẳng định thế mạnh trong các môn thể thao sở trường như cờ tướng, cờ vua, bóng bàn… với việc duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ; tham gia và đạt thành tích cao trong các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử - văn hóa, Cẩm Phả đã đón nhận vinh dự lớn khi Lễ hội Đền Cửa Ông trở thành di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016; và khu di tích đền Cửa Ông-Cặp Tiên được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt năm 2017. Thành phố vận động nhân dân, tổ chức công đức gần 200 tỷ đồng để tôn tạo khu di tích Đền Cửa Ông. Qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan chiêm bái.

Nhằm xây dựng Cẩm Phả không chỉ vững về chính trị, giàu về kinh tế mà còn phải trở thành lá chắn thép của vùng than, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ Thành phố đến các phường, xã tập trung làm tốt công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Cẩm Phả đã lập quy hoạch đầu tư xây dựng 02 căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ, củng cố, phát huy hiệu quả mô hình các Cụm đơn vị an toàn - địa bàn an toàn. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 khen thưởng và đánh giá cao. Đảng bộ thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và toàn diện công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không có bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Nửa đầu năm 2020, song song với việc thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu TP Cẩm Phả lần thứ XXIII vẫn được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, hướng đến một đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.Diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đang phải nỗ lực vượt qua cuộc đại khủng hoảng mang tên Covid-19, song Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ thành phố Cẩm Phả vẫn được kỳ vọng là nơi thắp lên niềm tin và lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Sức mạnh để vượt qua mọi thử thách chính là truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" được hun đúc từ lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng, là những thành tựu, nền tảng quan trọng đã được chung tay xây đắp thời gian qua, là những quyết sách chiến lược đã được vạch ra. Sức mạnh ấy sẽ giúp Cẩm Phả luôn vững bước dưới cờ Đảng và ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình!

Bạch Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2288
Đã truy cập: 5629423