Tài liệu Kỳ họp thứ mười sáu HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/09/2020 13:50

I - Dự kiến chương trình kỳ họp

II - Các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp

1. Báo cáo ước kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố.

2. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (kèm theo Dự thảo Nghị quyết).

3. Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bố kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố năm 2020 (kèm theo Dự thảo Nghị quyết).

4. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (kèm theo Dự thảo Nghị quyết).

5. Tờ trình việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (kèm theo Dự thảo Nghị quyết).

6. Tờ trình về việc thông qua nội dung bổ sung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Cẩm Phả (kèm theo Dự thảo Nghị quyết). 

7. Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố và bổ sung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Cẩm Phả

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 693
Đã truy cập: 5794965