Tài liệu Kỳ họp thứ mười bẩy HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21/10/2020 15:38

I - Giấy triệu tập Kỳ họp 17

II - Giấy mời Kỳ họp 17

III - Dự kiến chương trình Kỳ họp

IV - Các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết

1. Báo cáo ước kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, điều chỉnh Nghị quyết số 118/NQ-HĐND; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả (kèm theo Dự thảo Nghị quyết).

3. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (kèm theo Dự thảo Nghị quyết).

4. Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (kèm theo Dự thảo Nghị quyết).

5. Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh Nghị quyết số 118/NQ-HĐND; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 918
Đã truy cập: 5795190