Tài liệu Kỳ họp thứ mười tám HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/11/2020 07:53

I - Giấy triệu tập Kỳ họp 18

II - Giấy mời Kỳ họp 18

III - Dự kiến chương trình Kỳ họp

IV - Các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết

(1). Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm 2020; huỷ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố. 

(2). Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (kèm theo dự thảo nghị quyết).

(3). Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố (kèm theo dự thảo nghị quyết).

(4). Tờ trình về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (kèm theo dự thảo nghị quyết).

(5). Tờ trình về việc hủy bỏ Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang tuyến phố trung tâm thành phố Cẩm Phả (kèm theo dự thảo nghị quyết). 

(6). Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(7). Báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố.

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 599
Đã truy cập: 5794871