Giới thiệu Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên

12/11/2020 16:40

Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên

 

 

 

1.Đồng chí: Phạm Thành Trung 

 

 

- Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý Đền Cửa Ông

- Ngày sinh: 28/10/1963

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh Tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0986677808

- Email: phamthanhtrung.cp@quangninh.gov.vn

 

  1. Đồng chí: Nguyễn Duy Thanh

     

 

- Chức vụ: Phó Ban Quản lý Đền Cửa Ông

- Ngày sinh: 30/03/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0982305268

- Email: nguyenduythanh@quangninh.gov.vn

 

  1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Trang

    

 

- Chức vụ: Văn phòng

- Ngày sinh: 11/11/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0978961978

- Email: nguyenthithutrang1.cp@quangninh.gov.vn

 

  1. Đồng chí: Chu Huyền Uyên

    

 

- Chức vụ: Kế toán

- Ngày sinh: 24/11/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế quốc dân

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0978375503

- Email: chuthihuyenuyen@quangninh.gov.vn

 

  1. Đồng chí: Trần Thị Minh Phương

     

 

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Ngày sinh: 24/11/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0906625858

- Email: tranthiminhphuong@quangninh.gov.vn

 

  1. Đồng chí: Phạm Thị Hồng Thuận

       

 

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Ngày sinh: 24/12/1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị TC - KT

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại di động: 0944241283

- Email: phamthihongthuan@quangninh.gov.vn

 

  1. Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Thảo

     

 

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Ngày sinh: 08/1/1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại di động: 0917208183

- Email: Nguyenthiphuongthao.cp@quangninh.gov.vn

 

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5055
Đã truy cập: 4844097