UBND Thành phố kiểm điểm tiến độ triển khai một số nội dung công việc

06/04/2021 14:44

Ngày 03 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai Rà soát tiêu chí Đô thị loại 1; Kế hoạch thu tiền sử dụng đất; Kế hoạch đầu tư các dự án vốn ngân sách nhà nước; Kiểm điểm tiến độ và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; Kế hoạch xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất tại cảng Đức Trung; Kế hoạch nâng cấp chợ Trung tâm Cẩm Phả; Nghe báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/4/2016 của BTV Thành ủy về việc quản lý quỹ đất công năm xen kẹp trong các khu dân cư. Đồng chí Phạm Văn Kính - Phó chủ tịch UBND Thành phố chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp

 

 Tại cuộc họp đại diện các phòng, đơn vị; Ủy ban nhân dân phường, xã báo cáo kết quả triển khai công việc, các khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng giải quyết…

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp  đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn lập danh sách chấm điểm hiện trạng đối chiếu với các tiêu chí Đô thị loại 1 theo quy định để xác định rõ các tiêu chí đạt và chưa đạt. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để tham mưu cho UBND Thành phố triển khai các nội dung công việc liên quan đến quy hoạch 05 nhà cấp D và các nội dung có liên quan đến một số quy hoạch, dự án  trên địa bàn. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã để hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao; Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các phường, xã hoàn thành công tác GPMB và các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện trong tháng 6/2021 đối với 08 dự án chuyển tiếp. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý sử dụng đất, xây dựng các công trình trên đất; giải quyết, trả lời các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các dự án đang triển khai trên địa bàn. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ và mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho các phòng ban, đơn vị, phường xã có liên quân đến từng nội dung cuộc họp.

Bạch Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1067
Đã truy cập: 4840109