Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

13/06/2021 09:56

Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đảng

Đây là chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu TP Cẩm Phả có các đồng chí: Nguyễn Anh Tú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Nguyễn Mạnh Cường -Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Hoàng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng toàn thể đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan chính quyền thành phố.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của các chuyên đề

Hội nghị đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.

Quang cảnh tại điểm cầu TP Cẩm Phả

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị qua đường truyền trực tuyến

Quang cảnh điểm cầu tại Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Toàn thể đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan chính quyền thành phố dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị trong thời gian tới các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như các nội dung trọng tâm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thành phố

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ và đồng chí Trần Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng bộ thành phố đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố và các địa phương.

Đồng chí Trần Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo 22 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan chính quyền thành phố

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, bằng quyết tâm chính trị, tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Đẩy mạnh các phong trào làm theo gương Bác. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân…

Bảo Long


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2975
Đã truy cập: 5401023