Cẩm Phả: Quyết tâm không có hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC 6 tháng cuối năm 2021

22/07/2021 15:36

06 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực Thành ủy, với phương châm chỉ đạo “ Quyết tâm - Quyết liệt - Sáng tạo - Hiệu quả” và phương châm làm việc “Rõ người - Rõ việc - Thực chất - Hiệu quả”, thành phố Cẩm Phả đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện các trục nội dung công tác CCHC. 

Đồng chí Ngô Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố

 

 Với quyết tâm thực hiện mục tiêu từ nay đến hết năm 2021, thành phố Cẩm Phả không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, Nhất là trong lĩnh vực được nhiều người dân, tổ chức quan tâm như: đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng… Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đặc biệt tập trung rà soát, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận trả kết quả cấp xã đảm bảo đáp ứng đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức theo quy định để thực hiện nhiệm vụ. Thành phố đã phân công đồng chí Ngô Thành Tâm - UVBCH Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp phê duyệt hồ sơ lĩnh vực được phụ trách: đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đô thị… tại Trung tâm hành chính công Thành phố. Đồng thời yêu cầu CBCC, VC thuộc các phòng chuyên môn, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thường xuyên báo cáo, giải trình về tình trạng hồ sơ, tiến độ thực hiện. Yêu cầu, Trung tâm Hành chính công Thành phố tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ công. Tiếp tục rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, phường, xã. Mạnh dạn đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền triệt để, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giải quyết TTHC, gắn với công tác kiểm tra, thanh tra sau phân cấp, ủy quyền. Qua đó có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, nhằm đảm bảo thời gian thực hiện hiệu quả cao nhất và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nguyễn Thị Thủy (Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 353
Đã truy cập: 5661358