Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16/08/2021 16:24

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Giấy triệu tập kỳ họp

3. Giấy mời 

4. Dự kiến chương trình

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Các Tờ trình:

(1) Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020

(2) Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố

(3) Tờ trình điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố

(4) Tờ trình dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp thành phố (lần 1)

(5) Tờ trình dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố

2. Dự thảo Nghị quyết:

(1) Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố 

(2) Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020

(3) Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố 

(4) Dự thảo Nghị quyết dự kiến (lần 1) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025  vốn ngân sách cấp thành phố

(5) Dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố

3. Các báo cáo thẩm tra:

(1) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020

(2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố

(3) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố

(4) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp thành phố (lần 1) và dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2995
Đã truy cập: 6585789