Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/09/2021 07:37

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời 

3. Dự kiến chương trình

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Các Tờ trình:

(1) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông giữa đường Bái Tử Long và  Quốc lộ 18A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả

(2) Tờ trình điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố

2. Dự thảo Nghị quyết:

(1) Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông giữa đường Bái Tử Long và  Quốc lộ 18A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả

(2) Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố

3. Báo cáo thẩm tra:

(1) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông giữa đường Bái Tử Long và  Quốc lộ 18A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả

(2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố.

* Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

(1) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông giữa đường Bái Tử Long và  Quốc lộ 18A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả

(2) Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2826
Đã truy cập: 6621648