Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021

14/10/2021 17:06

Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 4 -  năm 2021.

Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phát biểu tại lễ khai giảng

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt những bài học theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương với 10 nội dung về: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…. và chuyên đề tình hình địa phương.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy giảng dạy nội dung đầu tiên của lớp học

Các đảng viên mới cũng sẽ viết bài thu hoạch, đây là cơ sở để đánh giá kết quả việc học tập bồi dưỡng của mỗi Đảng viên.

Thuy Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2915
Đã truy cập: 5977939