HĐND thành phố giám sát tại Công ty 790 - Tổng Công ty Đông Bắc

27/11/2021 09:45

Ngày 26/11, đoàn giám sát của HĐND thành phố do đồng chí Trần Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; quản lý sử dụng đất; cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ tại Công ty 790 - Tổng Công ty Đông Bắc.

Đồng chí Trần Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng đoàn giám sát khảo sát khu vực lập Đề án đóng cửa mỏ dự án mỏ Tây Bắc Khe Chàm

Theo báo cáo, Công ty 790 - Tổng Công ty Đông Bắc cơ bản đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc lập và triển khai quy hoạch, thực hiện công bố, công khai , tổ chức cắm mốc theo ranh giới quy hoạch được duyệt. Hầu hết các vị trí đất của Công ty đang quản lý, sử dụng có ranh giới rõ ràng, cắm mốc giới ngoài thực địa và được quản lý mốc giới thuê đất đảm bảo đúng quy định, các vị trí đất cơ bản được sử dụng đúng theo mục đích được giao, thuê.

HĐND thành phố khảo sát một số vị trí đất Công ty chưa quản lý chặt chẽ, còn để xảy ra việc chồng lấn

Dự án mỏ Tây Bắc Khe Chàm đã lập Đề án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trồng rừng thay thế được Công ty triển khai thực hiện theo quy định. Thực hiện lập Đề án đóng cửa mỏ và triển khai các công trình, hạng mục theo đúng Đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt. Triển khai thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình xử lý chất thải bảo vệ môi.

Đoàn giám sát của HĐND thành phố làm việc tại Công ty 790 - Tổng Công ty Đông Bắc

Lãnh đạo Công ty báo cáo các nội dung được giám sát

Đồng chí Trần Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố kết luận buổi giám sát

Đoàn giám sát của HĐND thành phố đề nghị Công ty 790 - Tổng Công ty Đông Bắc nâng cao chất lượng công tác định hướng, dự báo tình hình phát triển của đơn vị đảm bảo phù hợp, sát với Quy hoạch phát triển Ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tính toán, xác định đúng yêu cầu và thời gian đầu tư xây dựng các công trình để đảm bảo công tác lập quy hoạch, tránh điều chỉnh quy hoạch nhiều lần. Tăng cường công tác quản lý đối với diện tích đất đã được giao (thuê) đất. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục (thanh lý tài sản trên đất) đối với dự án mỏ Đông Quảng Lợi tại phường Cẩm Thịnh để bàn giao đất về cho địa phương. Đồng thời, Công ty cần tăng cường công tác quản lý tại khu vực đất này, tránh để người dân vào lấn chiếm, bòn mót than gây mất trật tự an toàn xã hội. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích đã được UBND Tỉnh cho nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện dự án. Phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng thuộc UBND Thành phố, báo cáo UBND Tỉnh, các Sở, ngành thuộc tỉnh để sớm có phương án giải quyết đối với các diện tích đất bị chồng lấn. Đẩy nhanh tiến độ lập Dự án xuống sâu dưới mức -50 mỏ Tây Bắc Khe Chàm, sớm đi vào hoạt động khai thác, đảm bảo an ninh tại khu vực. Triển khai các hạng mục, công trình để cải tạo, phục hồi môi trường sau khi Đề án đóng cửa mỏ dự án mỏ Tây Bắc Khe Chàm được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Tăng cường các biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường tại các đường vận chuyển, moong khai thác, bãi thải đảm bảo hạn chế tối đa bụi phán tán ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân quanh khu vực.

Bảo Long


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2808
Đã truy cập: 6621630