Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/04/2022 09:07

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời dự kỳ họp

3. Dự kiến chương trình kỳ họp

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Tờ trình của UBND Thành phố

(1) Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2022;

(2) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạng mục giao thông tuyến đường Bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả.

(3) Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố;

(4) Tờ trình về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, nguồn vốn ngân sách thành phố tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23/8/2021 của HĐND Thành phố;

(5) Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố;

(6) Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

2. Dự thảo Nghị quyết

(1) Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2022;

(2) Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạng mục giao thông tuyến đường Bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả;

 (3) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố;

 (4) Nghị quyết Hủy bỏ chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, nguồn vốn ngân sách thành phố tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23/8/2021 của HĐND Thành phố;

(5) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố;

(6) Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

3. Báo cáo thẩm tra

(1) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2022;

(2) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạng mục giao thông tuyến đường Bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả;

(3) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố;

(4) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, nguồn vốn ngân sách thành phố tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23/8/2021 của HĐND Thành phố;

(5) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4849
Đã truy cập: 9703495