Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/06/2022 14:19

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời dự kỳ họp

3. Dự kiến chương trình kỳ họp

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Tờ trình của UBND Thành phố

(1) Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương Dự án Mở rộng, xây mới một số hạng mục trường THPT Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả;

(2) Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố;

(4) Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

2. Dự thảo Nghị quyết

(1) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương Dự án Mở rộng, xây mới một số hạng mục trường THPT Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả;

(2) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố;

(3) Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

3. Báo cáo thẩm tra

(1) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương Dự án Mở rộng, xây mới một số hạng mục trường THPT Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả;

(2) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh, phân bổ kết hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

 

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4815
Đã truy cập: 9703461