Chi bộ công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển công nghiệp TTP Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

24/06/2022 22:34

Ngày 24/6/2022 Chi bộ công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển công nghiệp TTP Đại hội  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thành ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước  cùng nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, người lao động đơn vị Chi bộ công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển công nghiệp TTP đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt Chi bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ; Duy trì và tổ chức tốt các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, nội dung gắn kết công tác Đảng với công tác chuyên môn nhằm đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, kế hoạch SX – KD cũng như chiến lược đầu tư phát triển của công ty. Đồng thời lồng ghép với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ cũng đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động; chú trọng công tác đảm bảo VSATLĐ, ATTP, PCCN, VSMT; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thỏa ước lao động tập thể và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

Tại Đại hội các đại biểu đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 05 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư Chi bộ và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Bạch Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3848
Đã truy cập: 6960638