Đại hội Chi bộ Văn Phòng Thành ủy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2025.

15/07/2022 08:15

Chiều ngày 15/7, Chi bộ Văn phòng Thành ủy tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy.
Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy Cơ quan Thành ủy, sự phối hợp trong công tác của các Ban Đảng, cùng với sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao: Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ  Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng trong lãnh đạo; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong Đảng…; qua đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Chi bộ. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, người lao động; giữ gìn đoàn kết thống nhất, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Như Ngọc, Bí thư Chi bộ Văn phòng khóa XX trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại Đại hội

Với những kết quả đạt được Tập thể Văn phòng từ năm 2020 là đơn vị dẫn đầu, năm 2021 là đơn vị thứ nhì trong khối các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, được nhận nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Giấy khen của Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng ủy Cơ quan Thành ủy...
 
 
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

          Tại Đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2022- 2025.
 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy và Bí thư Chi bộ khóa mới
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2022-2025 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng Thành uỷ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới chi bộ văn phòng phải tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành TW Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hàng năm; Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, trú trọng duy trì các buổi sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường giáo dục đảng viên thực hiện tốt Quy định số 37-QĐ/TW của Bộ chính trị về những đảng viên không được làm và Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”.
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết với ý thức trách nhiệm cao, đại hội Chi bộ Văn Phòng Thành ủy đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới; đồng chí Nguyễn Như Ngọc đã được tín nhiệm tái cử chức Bí Thư chi bộ Văn phòng Thành ủy, nhiệm kỳ 2022-2025.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội
Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội
 
Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 với một số mục tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nghiêm túc thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ hàng năm đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”. 100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”; Tổ công đoàn đạt vững mạnh. Thực hiện tốt mô hình “chi bộ 4 tốt”, cụ thể là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16553
Đã truy cập: 9698011