Cải cách hành chính tại thành phố Cẩm Phả chính là "Cải cách tư duy của người làm"

09/08/2022 14:34

"Cải cách hành chính" chính là "Cải cách tư duy của người làm" - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cẩm Phả.        

Đồng chí  Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Với phương châm chỉ đạo “ Quyết tâm - Quyết liệt - Sáng tạo - Hiệu quả” và phương châm làm việc “Rõ người - Rõ việc - Thực chất - Hiệu quả”; thời gian qua, các cơ quan, đơn vị phường, xã thuộc thành phố Cẩm Phả đã chú trọng thực hiện, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; xây dựng nền hành chính thành phố Cẩm Phả ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả tạo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế tại Thành phố theo các mục tiêu cụ thể; dịch bệnh được kiểm soát, không để dịch chồng dịch, các chỉ số về cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, hiệu quả quản trị từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục được cải thiện một cách thực chất... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Cụ thể: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm hành chính công Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra đột xuất không báo trước việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp xã gắn với đạo đức văn hóa công sở; cùng với đó là tích cực xây dựng các clip hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích...

Tuy nhiên, trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định trong từng ngành, lĩnh vực như: kỷ luật hành hành chính, kỷ luật lao động có lúc có nơi còn chưa nghiêm túc, chưa tự giác; chưa xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến chưa cao, việc công khai niêm yết các thủ tục hành chính chưa thật sự khoa học, mặc dù ít nhưng vẫn còn tình trạng người dân phải đi lại hơn một lần trong giải quyết thủ tục hành chính…

Các thành viên đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Dương Huy

Để thực hiện công tác cải cách hành chính một cách thực chất, có hiệu quả, Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường xã phải đổi mới tư duy, cách làm sáng tạo, nghiêm túc xác định, cần nỗ lực nhiều hơn nữa, chủ động nhận diện ra những khó khăn, thách thức để tìm cách giải quyết. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 131/Ctr-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phường, xã. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Khắc phục các điểm nghẽn, vướng mắc, khâu chậm chễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện; phân công rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu khối lượng, chất lượng, tiến độ và thời gian hoàn thành. Quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân; đảm bảo tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 100%. Tập trung nắm tình hình trong Nhân dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở để kịp thời phát hiện những đảng viên, cán bộ vi phạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để ngăn chặn; tập trung rà soát để khắc phục triệt để các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy vai trò của  Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới với sự quyết tâm năng động, sáng tạo, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị ;Thành phố tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện ba khâu đột phá chiến lược trong cải cách hành chính.

 

Nguyễn Thị Thủy (Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 561
Đã truy cập: 7659809