Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3 - năm 2022

16/08/2022 07:16

Sáng 15/8, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3 - năm 2022”. Đến dự có đồng chí Trương Thành Công -  Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố.

Đồng chí Trương Thành Công -  Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3 - năm 2022” có 60 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ và các đảng bộ khác. Dự kiến thời gian học tập trong 7 ngày (từ ngày 15/8 đến 23/8/2022 ), các học viên được truyền đạt các nội dung về: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tương tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.....

Quang cảnh lễ khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đảng viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống; qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thùy Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 547
Đã truy cập: 7659795