Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND

18/08/2022 08:40

Chiều 17/8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Tỉnh uỷ, Thành uỷ; Hướng dẫn số 25 về công tác phòng, chống tiêu cực; Hướng dẫn số 01 về bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tú - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đã quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự hội nghị

Nghị quyết gồm 04 quan điểm chỉ đạo, 04 mục tiêu cụ thể, 07 nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/7/2022 của Tỉnh uỷ

Trưởng Công an thành phố quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh uỷ

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ quán triệt Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/7/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Trưởng Công an thành phố quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/7/2022 của Tỉnh uỷ; Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực; Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ quán triệt Hướng dẫn số 01-HD/BCĐTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Công an thành phố nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8 (1945 - 2022)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần lĩnh hội, nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Tỉnh uỷ, Thành uỷ; Hướng dẫn số 25, Hướng dẫn số 01 của Trung ương. Từ đó nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện. Tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bảo Long


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 298
Đã truy cập: 7474625