UBND Thành phố nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

25/08/2022 08:20

Ngày 24/8, đồng chí Ngô Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới các Kỳ họp HĐND thành phố. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND THành phố Ngô Thành Tâm đã nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2 và 6 HĐND Thành phố khóa XXI và kiến nghị gửi tới các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX chưa giải quyết dứt điểm theo báo cáo số 298/BCHĐND ngày 19/7/2022 của HĐND Thành phố và đề xuất phương án, cam kết tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XXI.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao các phòng, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri; chủ động phối hợp khảo sát ngay để xem xét giải quyết đúng tiến độ hoặc tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết. Đồng thời báo cáo tiến độ, tình hình giải quyết  về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố trước 10/9/2022 để tổng hợp. Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đôn đốc các phòng, ban, ngành, đơn vị thực hiện, tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức họp rà soát, kiểm điểm kết quả giải quyết kiến nghị cử tri hàng tháng...

 

 

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 383
Đã truy cập: 7474710