Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/09/2022 13:54

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời dự kỳ họp

3. Chương trình kỳ họp

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Báo cáo, Tờ trình của UBND Thành phố

(1) Tờ trình về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2021 và phương án xử lý nguồn kết dư ngân sách năm 2021 của Thành phố;

(2) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cây xanh, cảnh quan nút giao Quốc lộ 18 với đường vào khu 9B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả;

(3) Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2025;

(4) Tờ trình về việc Điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố;

(5) Báo cáo về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Thành phố năm 2022.

2. Dự thảo Nghị quyết

(1) Nghị quyết về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2021 và phương án xử lý nguồn kết dư ngân sách năm 2021 của Thành phố tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

(2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cây xanh, cảnh quan nút giao Quốc lộ 18 với đường vào khu 9B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả;

(3) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2025;

(4) Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

3. Báo cáo thẩm tra

(1) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2021 và phương án xử lý nguồn kết dư ngân sách năm 2021 của Thành phố tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

(2) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cây xanh, cảnh quan nút giao Quốc lộ 18 với đường vào khu 9B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả;

(3) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp thành phố;

(4) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 9602349