UBND Thành phố cho ý kiến vào Đề án về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

23/09/2022 09:13

Sáng 22/9,  UBND Thành phố họp Hội đồng thẩm định để nghe và cho ý kiến vào Đề án về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu biển và hải đảo thuộc Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, Bộ tài nguyên - Môi trường trình bày Dự thảo Đề án về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó Đề án gồm các nội dung: Sự cần thiết của Đề án, các cơ sở pháp lý, mục tiêu, phạm vi xây dựng Đề án, phương pháp thực hiện; Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 và tiềm năng, định hướng phát triển các ngành kinh tế biển Thành phố Cẩm phả; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tính khả thi, hiệu quả, tác động của Đề án và tổ chức thực hiện.

Đơn vị tư vấn trình bày Dự thảo Đề án tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận cuộc họp

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh: Với mục tiêu đưa TP Cẩm Phả phát triển mạnh mẽ về kinh tế biển, hướng ra biển, với các định hướng chuyên biệt về phát triển kinh tế biển đưa Cẩm Phả trở thành Khu kinh tế biển hàng đầu trong khu vực. Đồng chí yêu cầu cầu: Đơn vị tư vấn phối hợp cùng các phòng, ban liên quan cập nhật những số liệu cụ thể mới nhất, những thông tin chính xác các quy hoạch vào Đề án; bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố trong đó chú trọng vào phần mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai Đề án. Đồng thời tiếp thu những ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng thẩm định tiếp tục hoàn thiện Đề án trong tháng 9 để trình Ban thường vụ Thành ủy trong thời gian tới…

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2509
Đã truy cập: 7159863