Triển khai công tác ra đề kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp xã

14/10/2022 14:45

Ngày 14/10, Ban ra đề kỳ kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp xã đã họp triển khai một số nhiệm vụ được giao. Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban ra đề chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban ra đề chủ trì cuộc họp

Theo dự thảo Kế hoạch sát hạch chất lượng công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã dự kiến sẽ bắt đầu sát hạch trong quý 1/2023 với 3 phần thi gồm:  Trắc nghiệm kiến thức chung gồm 30 câu hỏi về hiểu biết pháp luật công chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành - lĩnh vực đang công tác, thời gian làm bài 30 phút; Kiểm tra viết về nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng  hoạt động nghề nghiệp của công, chức viên chức, thời gian làm bài là 120 phút; Thi ứng dụng công nghệ thông tin, hình thức thi thực hành trên máy tính về khả năng soạn thảo văn bản, xử lý bảng biểu, sử dụng hệ thống chính quyền điện tử, thời gian làm bài 45 phút…

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai công tác ra đề tại cuộc họp

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp các thành viên Ban ra đề đã thảo luận về số lượng câu hỏi, số lượng mã đề, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Ban ra đề và tổ chức thực hiện.  

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban ra đề phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban ra đề nhấn mạnh: Kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức, viên chức để đánh giá sự am hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức, năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp của công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm; Kết quả kiểm tra, sát hạch là cơ sở cho việc xem xét đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức; là cơ sở phục vụ cho việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan; Việc kiểm tra, sát hạch tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, thư ký Ban ra đề tiếp thu những ý kiến phát biểu hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai công tác ra đề. Đồng chí cũng thống nhất với các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp chia 3 tổ ra đề và bổ sung thêm thành viên Ban ra đề đảm bảo đủ lĩnh vực cụ thể theo từng nội dung sát hạch nhằm tạo sự công bằng cho các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch của Thành phố.

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1869
Đã truy cập: 8213762