Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

23/10/2022 11:28

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời dự kỳ họp

3. Chương trình kỳ họp

4. Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Báo cáo, Tờ trình của UBND Thành phố

(1) Tờ trình về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Cẩm Phả;

(2) Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2022 và phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2021 còn lại chưa phân bổ;

(3) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm hành chính công Thành phố để bố trí phòng làm việc cho phòng Nội vụ và Thanh tra Thành phố;

(4) Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2025;

(5) Tờ trình về việc Điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố;

(6) Báo cáo kết quả thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về việc đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn Thành phố;

(7) Báo cáo về việc điều chỉnh nội dung phân bổ cho dự án Hoàn thiện hạng mục giao thông tuyến đường Bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả.

2. Dự thảo Nghị quyết

(1) Nghị quyết về việc về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Cẩm Phả;

(2) Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2022 và phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2021 còn lại chưa phân bổ;

(3) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm hành chính công Thành phố để bố trí phòng làm việc cho phòng Nội vụ và Thanh tra Thành phố;

(4) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2025;

(5) Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

3. Báo cáo thẩm tra

(1) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố;

(2) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2022 và phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2021 còn lại chưa phân bổ;

(3) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm hành chính công Thành phố để bố trí phòng làm việc cho phòng Nội vụ và Thanh tra Thành phố;

(4) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp thành phố;

(5) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố;

(6) Báo cáo kết quả rà soát các nội dung về việc đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7894
Đã truy cập: 9706540