UBND Thành phố Cẩm Phả: Kiểm điểm tiến độ xử lý các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển.

18/11/2022 18:39

Ngày 18/11/2022 UBND thành phố họp kiểm điểm tiến độ xử lý các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển và quán triệt các nội dung mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị
 
 Tính đến ngày 16/11/2022 đã có 28/77 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển hoàn thành hoặc đang thực hiện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi khu vực biển Cẩm Phả. Các hộ còn lại đang tiếp tục thực hiện việc tháo dỡ, di dời xong trước ngày 10/12/2022; Về chuyển đổi phao xốp, theo thống kê có tổng số 40.440 quả trong quy hoạch phải chuyển đổi đến tháng 8/2022 đã chuyển đổi được 15.050/40.440 đạt tỷ lệ 37,2%.
 
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
 
Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận hội nghị
 
Tại hội nghị sau khi nghe báo cáo tiến độ di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển và những vướng mắc liên quan, Kết luận hội nghị  đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu: Các phường bám sát chỉ đạo của tỉnh và thành phố tập trung triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian đề ra.  Đồng thời  phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên biển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng công việc có liên quan, trên cơ sở đó xây dựng phương án cưỡng chế đối với các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển đã cam kết di dời nhưng  không thực hiện theo đúng cam kết.... 
 

Bạch Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1128
Đã truy cập: 7873406