Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

28/11/2022 17:47

Sáng 28/11, Ban Thường vụ Thành ủy họp để nghe và cho ý kiến một số nội dung công việc. Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh cường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng Cơ quan, Ban xây dựng Đảng Thành ủy và các phòng ban liên quan.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, thường trực Thành ủy đã nghe đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách năm 2022. Dự toán thu chi - ngân sách Nhà nước năm 2023; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023; tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022, phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2023.

Đồng chí Bùi vũ Tùng, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu  - chi ngân sách năm 2022. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

Theo đó, năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XV của Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết XXIII của Đảng bộ Thành phố và nhiệm vụ công tác năm 2022; đã ban hành 07 nghị quyết, 04 chỉ thị, 05 chương trình, 88 kế hoạch và 391 thông báo, kết luận; tổ chức lồng ghép 20 hội nghị sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh; nghe và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện 54/67 đề án, nội dung trọng tâm, dự án trọng điểm, để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Khối đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục được giữ vững. Thành phố tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng hai con số; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 12.705.041 triệu đồng bằng 95,05% kế hoạch tỉnh, 92,87% kế hoạch thành phố và bằng 103,38% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công ước đạt 100% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 47,87% tổng chi ngân sách; các biện pháp khôi phục kinh tế, kích cầu du lịch, dịch vụ được tập trung thực hiện; tổng lượng khách du lịch đến Thành phố ước đạt 960.000 gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; hoàn thành 18/18 chỉ tiêu trong đó có 06 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Công tác lập và quản lý quy hoạch; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được siết chặt, tăng cường. An sinh, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Mạnh cường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố biểu tại cuộc họp

Đồng chí Trần Hoàng Hải - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị; đồng thời phân tích làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung, số liệu của các báo cáo nêu trên. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Thành ủy, UBND Thành phố nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh. Trong thời gian tới các phòng, ban, ngành, các đơn vị của Thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; càng trong khó khăn, thử thách thì càng phải phát huy dân chủ, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, dứt điểm và có hiệu quả. Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để có những giải pháp phát huy mặt tích cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Chủ động thường xuyên rà soát, phát hiện những vướng mắc, bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện; kịp thời tháo gỡ nếu thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền để khơi thông "điểm nghẽn"; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành cấp Tỉnh để tháo gỡ khó khăn nhất là trong công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 của Ban chấp hành đảng bộ thành phố; Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố; Dự thảo chương trình hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2023. Cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố khóa XXI; Cho ý kiến về việc thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả. Nghe báo cáo công tác tư tưởng, công tác dân vận, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền và Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tuần, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần tới

 

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4832
Đã truy cập: 9703478